Totaalonderhoud

Totaal-onderhoud

Sinds 2022 legt Brinkman Schilderwerken | Onderhoud, zoals de nieuwe naam natuurlijk al doet vermoeden, zich ook toe op totaalonderhoud. Dat omvat, behalve het schilderwerk ook kozijn- en glasvervanging en klein bouwkundig onderhoud. We werken daarbij altijd volgens de methode RGS, ofwel Resultaat Gericht Samenwerken. Het totaalonderhoud is erop gericht om woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaren, Beheerders, overheden, bedrijven, zorginstellingen en vastgoedeigenaren zo veel mogelijk te ontlasten en te ontzorgen. We staan garant voor het totaalplaatje en voor een zorgvuldige planning, coördinatie en uitvoering van de werkzaamheden. We voeren eerst een nul-inspectie uit om de staat van het pand of het complex vast te stellen. Vervolgens stellen we een plan van aanpak op in de vorm van een meerjaren-onderhoudsbegroting. Daarbij kunnen we nagenoeg alle werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud uitvoeren.

Kozijn- en glasvervanging


Brinkman kan naast het verzorgen van het schilderwerk aan uw kozijnen ook beglazing en kozijnen vervangen. Dit kan een upgrade zijn van enkel naar isolerend glas of puivulling, waarbij een deel van het kozijn ‘gevuld’ wordt met een ander isolerend materiaal dan glas.

Bouwkundig onderhoud


Brinkman heeft ook klein bouwkundig onderhoud in haar dienstverlening opgenomen. Denk hierbij aan het afvoeren van hemelwater en het herstellen van voegwerk, maar ook aan houtsanering en betonreparatie. Tijdens het in kaart brengen van de onderhoudswerkzaamheden kunnen kleine gebreken in de dienstverlening van Brinkman Schilderwerken | Onderhoud worden meegenomen. Voor meer omvangrijke bouwkundige werkzaamheden schakelen wij onze partners in. Met hen hebben we in de loop der jaren een vertrouwde relatie opgebouwd. De regie van het project blijft gedurende de uitvoering in handen van Brinkman.

Resultaatgericht Samenwerken (RGS)


Resultaatgericht Samenwerken is een duurzame samenwerking met vastgoedeigenaren in onderhoud, renovatie, verduurzaming en nieuwbouw. Een vorm van ketensamenwerking dus. Opdrachtgever en opdrachtnemer maken 'resultaatafspraken' in plaats van de traditionele inspanningsverplichting. Samen wordt de kwaliteit bepaald die bijvoorbeeld schilderwerk, een dak of een gevel constant, gedurende een specifieke af te spreken periode moet hebben. Deze transparante en overzichtelijke manier van werken sluit uitstekend aan bij de kernwaarden van Brinkman Schilderwerken | Onderhoud. We ontzorgen u, als opdrachtgever, we leveren meetbare resultaten en prestaties gedurende de gehele looptijd van het contract en we plegen het onderhoud op het moment.

schilder achtergrond

Contact


Heeft u een vraag, opmerking of wilt u graag een afspraak met ons maken? Neem dan contact met ons op!